Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Futile Studio s.r.o. , so sídlom Lidická 700/19, Brno, 602 00, IČO: 06881092, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 104877 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • e-mail
  • telefónne číslo

E-mail a telefónne číslo je nutné spracovať za účelom registrácie a inzercie Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na adresu info@futilestudio.com alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti

  • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.